2006-09-22(Fri) [長年日記]

_1 [読書] 島田 荘司 "占星術殺人事件"

島田 荘司 "占星術殺人事件" 御手洗シリーズ。偽札ヒントは親切すぎる。

[]